CE ȘTIM SĂ FACEM CEL MAI BINE

SERVICIILE NOASTRE

Strategiile de dezvoltare și promovare a afacerii tale au nevoie de mult timp și energie. Noi te scăpăm de o grijă în plus, pentru că știm că o afacere de succes înseamnă și o gestiune adecvată

Servicii complete si variate


Oferim servicii complete în domenii precum contabilitate, fiscalitate, salarizare și resurse umane , consultanță financiară și juridică adresate persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, societăților cu raspundere limitată, dar și asociațiilor și fundațiilor.

CONTABILITATE

SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE

CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

Contabilitate


Indiferent de domeniul de activitate sau stadiul în care se află afacerea ta, ai nevoie să fii la curent cu situația economică.

DTD Accounting Advisors vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, oferindu-vă o gamă larga de servicii. Rolul notru este să identificam problemele și să aplicăm soluții personalizate

Complexitatea serviciilor pe care clienții le solicită, diferă de la o afacere la alta, așadar poți opta pentru:

Servicii de contabilitate primară, care este esentială, necesară si are caracter permanent in cadrul oricarei firme și include întocmirea documentelor contabile primare, evidența clienților, evidența furnizorilor, gestiunea stocurilor.

 • Înregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
 • Analiza rapoartelor contabile, întocmirea registrului jurnal si a bilanturilor lunare;
 • Consultanță privind calcularea obligatiilor si intocmirea documentelor de plata;
 • Contabilitatea registrului de casa, a notelor de intrare-receptie și întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Consultanță pentru întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare), a dispozițiilor de plată/incasare către casierie;
 • Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ.

Servicii de contabilitate financiară, care presupun o prezentare fidelă a patrimoniului și situației financiare, prin intermediul documentelor de sinteză. Informațiile obținute sunt necesare în elaborarea deciziilor economice.

Contabilitae de gestiune, urmărește în detaliu activitatea de gestiune internă a unitățiii (costul de producție, costul de transfer, costul de vânzare ) pentru a putea lua cele mai raționale și optime decizii.

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația in vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilității de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Întocmirea balanței analitice a stocurilor și întocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitică și sintetica clienti, furnizori;

Expertiză contabilă

Extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate fără să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată.

Alte servicii

Obținerea codului special de TVA pentru operațiuni intracomunitare și înscrierea in VIES (Registrul European al operatorilor Intracomunitari) și obținerea codului de TVA prin opțiune.

Deschiderea SPV (Spațiul Privat Virtual) atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice prin intermediul căruia se depun diverse raportări și se obțin documente – ex. Cazier fiscal.

Obținerea codului EORI – necesar la vamă pentru operațiunile de import

Consultanță Financiară


Care este cheia obținerii unui profit satisfăcător? Minimalizara cheltuielilor. Scopul nostru nu este doar să rezolvăm o necesitate imediată, ci să asigurăm un management sănătos al banilor pe termen lung.

În cadrul discuției de analiză încercăm să descoperim ce probleme economice există și să stabilim dorințele și obiectivele clientului. În urma acestei discuții studiem ofertele de piată, găsim cea mai bună soluție pentru client si întocmim împreună un plan financiar pe termen scurt, mediu si lung.

Împreună cu echipa noastră de experți pornim de la o analiză a situației financiare actuale a clientului, care se desfasoară de obicei la prima întâlnire cu acesta.

Servicii incluse:


 • Consultanţă pe probleme de contabilitate și salarizare,
 • Asistenţă privind documentele justificative,
 • Asistență contabilă privind proiecte de fuziuni şi achiziţii,
 • Analiză financiară
 • Asistentă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanta în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
 • Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE;
 • Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor;
 • Planificare în domeniul taxelor

Servicii complete si variate


Administrarea de personal nu inseamnă doar angajarea unui salariat și încheierea unui contract de muncă, iar salarizarea înseamnă mai mult decât plata unui salariu. Implică multe responsabilitătâți, drepturi și obligații pentru ambele părți, iar neîndeplinirea lor pot duce la sanctiuni si amenzi.

Pentru a susține și crește o afacere, ai nevoie de reusurse umane, de personal bine pregătit și profesionist dar și de o salarizare corespunzătoare. Acest proces este destul de complex și poate fi îngreunat atunci cănd nu se cunosc normativele și legislația în vigoare.

Rolul nostru este de a ne ajuta clienții să țină o evidență a personalului și taxelor aferente, care să fie realizate corect și la timp, dar și să întocmească și depună declarațiile și rapoarte conform termenele legal stabilite.

Experiența echipei nostre asigură profesionalism pentru realizarea serviciilor de salarizare și resurse umane, pentru ca afacerea clienților noștri să se desfășoare în siguranță

Servicii privind resursele umane:

 • Întocmirea sau actualizarea dosarelor de personal, regulamentului intern, contractului colectiv de muncă și înregistrarea lui conform prevederilor legale, registrului de evidență a salariaților în format electronic
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, actelor adiționale la contractele individuale de muncă și a documentației pentru încetarea / modificarea / suspendarea contractelor individuale de muncă.
 • Întocmirea adeverințelor de vechime sau a altor rapoarte, la solicitarea clientului
 • Suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului și suport legislativ în orice problemă de calcul salarial
 • Calcularea salariilor pe baza pontajelor comunicate de client și aconcediilor de odihnă sau medicale
 • Întocmirea statelor de plata
 • Întocmirea ordinelor de plată/foi de vărsământ pentru impozite și contribuții aferente salariilor
 • Întocmire și transmitere declarații unice

Copyright © 2021 DTD Accounting Advisors SRL. Toate drepturile rezervate.
Realizat si intretinut de DarkHound.