CONDIȚII DE UTILIZARE

OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Aceste condiții de utilizare („Condițiile de Utilizare”) guvernează utilizarea (inclusiv accesul) website-ului www.dtdaccounting.ro operat de DTD Accounting Advisors SRL (denumită în continuare „DTD Accounting Advisors” sau „noi”), inclusiv conținutul pus la dispoziție prin intermediul acestui website („Website-ul”).

Orice persoană care accesează Website-ul („dvs.”) acceptă prezentele Condiții de Utilizare în vigoare în momentul vizitei dvs. pe Website și acceptă să respecte aceste Condiții de Utilizare. Aceste Condiții de Utilizare pot fi modificate periodic, iar utilizarea de către dvs. a acestui Website este supusă Condițiilor de Utilizare actuale la data utilizării Websiteului. Verificați în mod regulat aceste Condiții de Utilizare pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

Conținutul pe care îl punem la dispoziție prin intermediul Website-ului („Conținutul”) poate fi guvernat de condiții speciale („Condițiile speciale”) pe care le acceptați de fiecare dată când accesați Conținutul respectiv. În eventualitatea unui conflict sau a unei inconsecvențe între Condițiile de Utilizare și orice Condiții Speciale, Condițiile Speciale prevalează asupra acestor Condiții de Utilizare. De fiecare dată când accesați Website-ul și conținutul acestuia, acceptați aceste Condiții de Utilizare și orice Condiții Speciale aplicabile acelui Conținut.

Website-ul nu constituie sau nu intenționează să constituie o sursă de consiliere sau un mijloc de a stabili o relație de afaceri de orice fel între dvs. și noi.

Accesul la Website este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica Conținutul pe care îl furnizăm pe Website fără notificare. Periodic, putem restricționa accesul la anumite părți ale Website-ului sau la întregul Website.

Nu avem nicio obligație de a pune la dispoziție Website-ul și nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, Website-ul nu este disponibil, în totalitate sau parțial, în orice moment sau pentru orice perioadă.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Recunoașteți și acceptați voluntar și expres că utilizarea Website-ului de către dvs. se face numai pe răspunderea dvs. exclusivă.

Sunteți responsabil de toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la Website. De asemenea, aveți răspunderea de a vă asigura că toate persoanele care accesează Website-ul prin conexiunea dvs. la internet cunosc aceste Condiții de Utilizare și orice Condiții Speciale aplicabile și că respectă aceste condiții.

Dacă alegeți sau dacă vi se pune la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații drept confidențiale și nu trebuie să le divulgați niciunui terț.

Avem dreptul să dezactivăm în orice moment orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, indiferent dacă acestea au fost alese de dvs. sau alocate de noi, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Condiții de Utilizare.

Prin accesarea Website-ului, sunteți de acord că nu veți realiza nicio acțiune care ar putea dăuna imaginii, intereselor sau drepturilor noastre sau care ar putea dăuna Website-ului, care l-ar face inutilizabil sau care l-ar supraîncărca, sau care ar putea împiedica în orice mod utilizarea normală a Website-ului de către alți vizitatori.

Implementăm măsuri de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru detectarea existenței virușilor. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere faptul că măsurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt în totalitate fiabile și că, prin urmare, nu putem garanta neexistența unor viruși sau a oricăror alte elemente care ar putea cauza modificări ale sistemelor dvs. informatice (hardware și software) sau ale datelor și fișierelor conținute în sistemele dvs.

CONȚINUTUL

Nu vom avea nici o obligație de a verifica exactitatea Conținutului și nu garantăm utilitatea, precizia, exhaustivitatea sau relevanța Conținutului și/sau că acest Conținut este actualizat. Excludem în mod expres orice răspundere pentru erori sau omisiuni cu privire la Conținut și la Website, cu excepția cazului în care această răspundere este cauzată de frauda sau denaturarea frauduloasă din partea noastră sau de orice deces sau vătămare corporală apărute din cauza neglijenței noastre.

Includerea Conținutului în Website nu constituie în niciun caz furnizarea de servicii de personal, de consultanta sau a oricărui alt tip de servicii. DTD Accounting Advisors exclude în mod expres orice fel de răspundere pentru deciziile luate de dvs. pe baza Conținutului.

OFERTĂ SAU SOLICITARE

Informațiile furnizate pe Website nu constituie o ofertă sau o solicitare de achiziție, transfer sau tranzacționare a oricăror titluri ale DTD Accounting Advisors. Investitorii nu trebuie să se bazeze pe aceste informații pentru a lua decizii referitoare la investiții.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Tot Conținutul de pe Website este fie deținut de noi, fie licențiat de noi în vederea utilizării. Tot ceea ce vedeți sau citiți pe Website (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri video și alte materiale) este protejat în toată lumea prin drepturi de autor, design, mărci comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală.

Trebuie să respectați în permanență toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Website și la Conținut, fie că acestea sunt deținute de noi, de DTD Accounting Advisors sau de terți. Nu trebuie să obțineți sau să încercați să obțineți nicio parte a Conținutului prin alte mijloace sau proceduri decât cele care v-au fost puse la dispoziție de Website.

Aceste Condiții de Utilizare sau utilizarea de către dvs. a Website-ului nu vă acordă în niciun caz niciun alt drept de proprietate intelectuală asupra Website-ului sau Conținutul în afara celor specificate în prezentul document sau în orice Condiții Speciale.

Prin urmare, vi se interzice în mod explicit să efectuați orice reproducere, transformare, distribuire sau comunicare publică, sau să puneți la dispoziție, să extrageți, să reutilizați, să retrimiteți sau să utilizați în orice alt mod, prin orice mijloc sau procedură, orice parte a Website-ului sau a Conținutului, cu excepția modurilor în care acest lucru vă este permis prin prezentele Condiții de Utilizare sau prin orice Condiții Speciale relevante, sau cu excepția cazurilor în care legea aplicabilă vă permite acest lucru, sau când v-a fost furnizată o autorizare explicită de către deținătorul drepturilor relevante.

LINK-URI ȘI UTILIZAREA LINK-URILOR

Pe Website pot fi indicate link-uri către alte website-uri operate de terți care nu sunt afiliate la Website-ul nostru. Includerea oricărui link către aceste site-uri terțe nu implică aprobarea de către noi a acestor site-uri și nu acceptăm nicio responsabilitate pentru niciun site terț la care sau de la care există link-uri pe acest Website.

Nu am revizuit toate site-urile la care apar link-uri pe Website și nu suntem responsabili pentru conținutul sau exactitatea oricăror pagini din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri la care există link-uri pe Website. Urmărirea oricărui link către orice altă pagină din afara site-ului sau către orice site terț este pe propriul dvs. risc.

Orice link la Website-ul nostru de pe un website terț necesită autorizația noastră prealabilă scrisă.

INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

Colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal se supun Politicii noastre de Confidențialitate, care face parte din prezentele Condiții de Utilizare și care este disponibilă pe site.

GARANȚII, LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu garantăm și nu declarăm faptul că Website-ul și/sau Conținutul sunt exacte, complete, lipsite de erori sau fiabile sau că utilizarea Website-ului și/sau a Conținutului nu va încălca drepturile unor terți. Nu garantăm și nu declarăm faptul că aspectele funcționale ale Website-ului și/sau ale Conținutului vor fi lipsite de erori  sau că serverele care îl pun la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Utilizarea Website-ului și/sau a Conținutului este pe riscul dvs. și toate elementele de pe Website vă sunt puse la dispoziție „CA ATARE” ȘI „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

MODIFICĂRI

Prezentele Condiții de Utilizare pot varia periodic, iar utilizarea de către dvs. a Website-ului se supune condițiilor actuale la data la care accesați Website-ul și Conținutul acestuia. Vă rugăm să verificați aceste Condiții de Utilizare în mod regulat pentru a vă asigura familiarizarea cu acestea.

CONTACT

Întrebările, comentariile și cererile referitoare la prezentele Condiții de Utilizare sunt binevenite și trebuie adresate către office@dtdaccounting.ro.

Copyright © 2021 DTD Accounting Advisors SRL. Toate drepturile rezervate.
Realizat si intretinut de DarkHound.